Neo chlor start granulát 1,2 kg

Rychlorozpustný granulát s obsahem 56 % aktivního chloru pro rychlé nachlorování vody na začátku sezóny nebo při novém napuštění bazénu.

399 Kč
vč. DPH
Počet
Skladem, ihned k odeslání

help_outlineZaslat dotaz

Výhody a nevýhody

+ Ideální dezinfekce pro začátek sezóny
+ Rychle se rozpouští
+ Likviduje řasy, bakterie i plísně

- Reaguje pomaleji než Neo Chlor šok

Použití

  1. Před aplikací přípravku zkontrolujte pH vody příslušným testerem

  2. Nastavte hodnotu pH na 6,8-7,6 pomocí přípravků Neo pH MINUS nebo Neo pH PLUS

  3. V případě tvrdé vody se stabilizuje její tvrdost přípravkem Neo Stabilizátor tvrdosti

  4. Při zahájení provozu bazénu na začátku sezóny nebo při napuštění bazénu dávkujte 40-80 g/10 m3

  5. Koupání je vhodné, až když koncentrace chloru klesne zpět pod 0,5 mg/l.

  6. Pokračujte v údržbě za pomoci tablet

Kontrolu správné koncentrace aktivního chloru a pH je třeba provádět pravidelně vhodným testerem.

Varování

 Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). 

68951
25 ks

Parametry

Použití
Pro bazény
Použití chemie
Chlórová dezinfekce