Filtry pro vířivky

Kartušové filtry jsou klíčovým prvkem pro udržení křišťálově čisté vody ve vaší vířivce. Tyto filtry jsou navrženy tak, aby účinně zachytávaly nečistoty, které se mohou hromadit ve vodě. Kartušové filtry pro vířivky Sundance Spas jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, které jsou odolné vůči chemickým látkám a teplotním změnám. Snadno se instalují a demontují, což usnadňuje proces údržby vaší vířivky. Kartušové filtry fungují tím způsobem, že voda prochází skrz jemné filtrační materiály, které jsou schopné zadržet i mikroskopické částice nečistot. Pravidelná výměna filtru je nezbytná pro udržení optimálního provozu vaší vířivky. Četnost výměny filtru můžete snížit péčí o něj, a to pravidelným vymytím a oplachem.

Více

Jak vybrat ten správný filtr pro vaši vířivku

Kartušový filtr vybírejte na základě modelu vaší vířivky Sundance Spas. Filtry se od sebe liší podle modelových řad 680–880. V detailu každého produktu naleznete výpis jednotlivých modelů vířivek Sundance Spas a let výroby, pro které jsou náhradní filtry vhodné.

Jak čistit filtr u vířivky

V případě kartušových filtrů, které využívají vířivky Sundance Spas, je údržba filtru více než snadná. Nejprve vířivku odpojte od napájení. Poté odklopte víko schránky na filtr a vyjměte filtr. Filtr ponořte do kýble s vodou, abyste jej zbavili největších nečistot a poté filtr opláchněte. K vyčištění hrubých nečistot z filtru můžete také použít jemný kartáč určený k čištění kartušových filtrů nebo podobný nástroj. Poté vyměňte vodu v kbelíku za čistou. Do vody přidejte tekutý čistič filtrů, který naleznete v naší nabídce. Řiďte se dávkováním a postupem popsaným na obalu čističe. Filtr ponořte do vody s roztokem a nechte jej zde 30–60 minut dle potřeby. Poté filtr vyjměte, důkladně opláchněte a vysušte. Nyní můžete filtr vložit zpět do vířivky a vířivku opětovně zapnout. Po opotřebení je třeba filtr vyměnit. Náhradní filtry pro všechny řady vířivek Sundance Spas naleznete v naší nabídce.

Aktivní filtry