Neo chlór šok granulát 1 kg

Rýchlorozpustný chlórový granulát na šokovú úpravu vody, ideálne riešenie zeleného bazéna.

399 Kč
S DPH
Množstvo
Skladem, ihned k odeslání

help_outlineSpýtaj sa na produkt

Výhody a nevýhody

+ Extrémne účinná dezinfekcia
+ Veľmi rýchlo sa rozpúšťa
+ Likviduje riasy, baktérie aj plesne
+ Umožňuje bezpečné kúpanie už 48 hodín po aplikácii

- Dlhodobú údržbu lepšie zvládajú tablety

Použitie

  1. Pred aplikáciou prípravku skontrolujte pH vody príslušným testerom

  2. Nastavte hodnotu pH na 6,8-7,6 pomocou prípravkov pH MINUS alebo pH PLUS

  3. V prípade tvrdej vody sa stabilizuje jej tvrdosť prípravkom STABILIZÁTOR TVRDOSTI

  4. Dávkujte 90 g prípravku CHLOR ŠOK na 10 m3 vody v bazéne.

  5. Kúpanie je vhodné, až keď koncentrácia chlóru klesne späť pod 0,5 mg/l.

Kontrolu správnej koncentrácie aktívneho chlóru a pH je potrebné vykonávať pravidelne vhodným testerom .

Upozornenie

Riaďte sa návodom na použitie. Prípravok nesmie prísť do priameho kontaktu s fóliou, umelou hmotou alebo náterom bazéna, môže tieto materiály odfarbovať a spôsobovať biele škvrny. Nemiešajte s inými chemikáliami. Smie byť použité iba na úpravu vody v bazénoch.

Nebezpečenstvo

Môže zosilniť požiar; oxidant. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Skladujte uzamknuté. Uvoľňuje toxický plyn pri styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Používajte dezinfekčné prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale.

68944
20 položky

Tabuľka dát

Použití
Pro bazény
Použití chemie
Chlórová dezinfekce