Aseko Algicid 20 l

Účinný prostriedok na zamedzenie rastu riasy v bazénovej vode.

2 000 Kč
S DPH
Množstvo
Externí sklad

help_outlineSpýtaj sa na produkt

ALGICID

ALGICID je ideálny na použitie v bazénoch a kúpeľoch. Jeho silný a dlhotrvajúci

účinok, bez zápachu, nekompromisne zabraňuje rastu všetkých druhov rias.

Počiatočná dávka: 100 ml na 1 m3

Udržiavacia dávka: 10 – 20 ml na 1 m3 za deň

pH: odporúčaný rozsah pH vody v bazéne je 6,4 až 7,6.

VAROVANIE

H302 – Škodlivý po požití.

H400 – Veľmi toxický pre vodné organizmy

H410 – Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku.

P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103 – Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.

P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P501 – Odstráňte obsah/obal v súlade s miestnymi predpismi.

ÚČINNÉ LÁTKY: Epichlórohydrindimetylamín-kopolymér, 10%, CAS 25988-97-0

FORMA: čistá kvapalina

ÚČEL POUŽITIA: prevencia a likvidácia výskytu rias v bazénovej vode

DÁVKA: 10 – 20 ml na 1 m3 za deň

APLIKÁCIA: dávkovanie zariadením ASIN Aqua

SKLADOVANIE A LIKVIDÁCIA: Skladujte v originálnych, dobre uzavretých obaloch, na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chrániť pred teplom a slnečným žiarením.

UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ

12156

Tabuľka dát

Použití
Pro bazény
Použití chemie
Algicidy

Mohlo by vás zaujať aj