Neo chlorové tablety mini 1,2 kg

Pomalurozpustné 20 g tablety s obsahem 90 % aktivního chloru pro průběžnou dezinfekci vody pro menší bazény a vířivky.

449 Kč
vč. DPH
Počet
Skladem, ihned k odeslání

help_outlineZaslat dotaz

Výhody a nevýhody

+ Dezinfikují
+ Brání růstu řas
+ Cenově nejvýhodnější tablety

- Pro vyčištění již zeleného bazénu nestačí.
  Je třeba použít Neo Chlor šok

Použití chlorových tablet Neo

  1. Před aplikací přípravku zkontrolujte pH vody příslušným testerem

  2. Nastavte hodnotu pH na 6,8-7,6 pomocí přípravků Neo pH MINUS  nebo Neo pH PLUS

  3. V případě tvrdé vody se stabilizuje její tvrdost přípravkem Neo stabilizátor tvrdosti

  4. Poté se provede prvotní chlorace přípravkem Neo chlor start, vše dle návodů uvedených na těchto přípravcích

  5. Pak se vloží do plováku, nebo zásobníku tablet 1 ks Neo Chlorové tablety na 2-3 m3 vody v bazénu. Toto množství by mělo stačit na udržení potřebné koncentrace 0,3-0,5 mg/l aktivního chloru ve vodě na 5 až 10 dnů v závislosti na faktorech, které ovlivňují množství aktivního chloru ve vodě, jako jsou teplota vzduchu a vody, intenzita slunečního záření a zatížení bazénu

  6. Doporučujeme doplnit tablety tekutými přípravky Neo Vločkovač a Neo Odstraňovač řas  pro optimální kvalitu vody.

Kontrolu správné koncentrace aktivního chloru a pH je třeba provádět pravidelně vhodným testerem vody .

Při případném výskytu řas je možné provést jednorázovou úpravu vody přípravkem Neo Chlor šok dle návodu uvedeného na tomto přípravku.

Upozornění

Řiďte se návodem na použití. Přípravek nesmí přijít do přímého kontaktu s fólií, umělou hmotou nebo nátěrem bazénu, může tyto materiály odbarvovat a způsobovat bílé skvrny. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech. 

Varování

Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). 

68937
28 ks

Parametry

Použití
Pro vířivky
Použití chemie
Chlórová dezinfekce