Neo pH plus 25 kg

Tekutý prostředek pro zvýšení pH vody v bazénech, výhradně pro automatické dávkovače.

1 150 Kč
vč. DPH
Počet
Skladem, ihned k odeslání

help_outlineZaslat dotaz

Výhody a nevýhody

+ Rychlá úprava pH
+ Roztok vhodný pro dávkovače
+ Extrémně účinný
+ Snížená citlivost na tvrdost vody

- Nečistí, pouze upravuje kyselost

- Přípravek je žíravý

 

Použití

Správné nastavení hodnoty pH vody v bazénu je nutnou podmínkou jak pro dokonalou funkci většiny přípravků řady NEO, tak pro vytvoření příjemných podmínek pro koupání. Voda v bazénu má mít hodnotu pH v rozmezí 6,8-7,6. Aktuální hodnotu pH lze zjistit pomocí vhodného bazénového testeru. Hodnota pH nižší než 6,8 způsobuje korozi kovů a betonu, blednutí barev, podráždění očí a kůže. pH plus je základním přípravkem pro navyšování pH.

Dávkování

Pro automatickou aplikaci následujte návod k použití dávkovacího přístroje.

 

Pro manuální aplikaci:

  1. Před aplikací přípravku zkontrolujte pH vody příslušným testerem

  2. Aplikujte 100 g přípravku pH PLUS na každých 10 m3 vody v bazénu pro zvýšení pH o 0,1.

  3. Nechte přípravek důkladně rozmíchat.

  4. Pokračujte v dávkování do dosažení hodnotu pH na 6,8-7,6 pomocí přípravku  pH PLUS

  5. V případě velmi tvrdé vody se stabilizuje její tvrdost přípravkem STABILIZÁTOR TVRDOSTI

 

Upozornění

Řiďte se návodem na použití. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

Nebezpečí

 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené.

341
33 ks

Parametry

Použití
Pro bazény
Použití chemie
Regulace pH