Aseko Algicid 20 l

Účinný prostředek pro zamezení růstu řasy v bazénové vodě.

2 000 Kč
vč. DPH
Počet
Externí sklad, expedice do 3 dnů

help_outlineZaslat dotaz

ALGICID

ALGICID je ideální pro použití v bazénech a lázních. Jeho silný a dlouhotrvající

účinek, bez zápachu, nekompromisně zabraňuje růstu všech druhu řas.

Počáteční dávka: 100 ml na 1 m3

Udržovací dávka: 10 – 20 ml na 1 m3 za den

pH: doporučený rozsah pH vody v bazénu je 6,4 až 7,6.

VAROVÁNÍ

H302 – Zdraví škodlivý při požití.

H400 – Vysoce toxický pro vodní organismy

H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 – Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501 – Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

ÚČINNÉ LÁTKY: Epichlorohydrindimethylamin-kopolymer, 10%, CAS 25988-97-0

FORMA: čistá kapalina

ÚČEL POUŽITÍ: prevence a likvidace výskytu řas v bazénové vodě

DÁVKA: 10 - 20 ml na 1 m3 za den

APLIKACE: dávkování zařízením ASIN Aqua

SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE: Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech, na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chránit před teplem a slunečním zářením.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

12156

Parametry

Použití
Pro bazény
Použití chemie
Algicidy

Mohlo by vás také zajímat